glowna aktualnosci 1procent darowizny statut sprawozdania druki kontakt
Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy.

Fundacja "Valetudinaria" na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych RP, mając na uwadze opinię o Wojsku Polskim i Wojskowej Służbie Zdrowia dwa razy wspierała leczenie afgańskiego policjanta kapitana Ahmed ZIYA, który jako dowódca posterunku w Khwajah Omari wielokrotnie ochraniał naszych żołnierzy w Afganistanie i w wyniku ataku rebeliantów na bazę doznał urazu kończyn dolnych.

Dzięki naszym kolegom lekarzom służącym w Afganistanie udało się uratować życie i przygotować rannego po częściowej amputacji obu kończyn do zaprotezowania kończyn w Polsce.

O protezowaniu kpt. Ahmada Zii można było przeczytać w nw. artykułach:

Dotychczasowa zbiórka środków nie pokryła w 100% poniesionych kosztów, dlatego prosimy o dalsze wsparcie.

Pierwszy pobyt: koszt 109,5 tys. zł. - zebrane środki 75,2 tys. zł.

Drugi pobyt: koszt 70,4 tys. zł. - zebrane środki 23,8 tys. zł.

Pieniądze na ten cel można wpłacać na konto:
84 1500 1360 1213 6005 8679 0000 Bank Zachodni WBK SA O/Bydgoszcz
z dopiskiem: AFGANISTAN

lub jako 1% z podatku na
Fundację VALETUDINARIA
KRS 0000182179W latach 2015 - 2017 sponsorowaliśmy transport weterana na zabiegi wszczepienia komórek macierzystych z miejsca pobytu do placówki w Olsztynie.

Zebrane środki = 3,5 tys. zł. ;Wartość udzielonej pomocy - 13,4 tys. zł.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy.

 
 
APEL WETERANA (do pobrania pdf)
 
 
 
 
Facebook - #WALKAWETERANA 

   Od początku swej działalności systematycznie wspieramy wojskową służbę zdrowia do chwili obecnej jest to ponad 2 mln zł. m.in. na:
 • procedury lecznicze ok. 1,5 mln zł;
 • nowe techniki i technologie medyczne ok. 150 tys.zł.(często wykonywane jako pierwsze w Polsce, jak wszczepianie stymulatorów mózgu);
 • dofinansowano remonty i zakup sprzętu medycznego ok.200 tys.zł.(m.in. : aparat do hemodializy, urządzenie p.poż do sali endoskopowej dla Kliniki Urologii, wannę PRIMO dla Kliniki Rehabilitacji, Zestaw Implantu BAHA dla Oddziału Laryngologicznego);
 • wydawnictwa medyczne ok. 100 tys. zł.
na potrzeby jednostek wojskowych i żołnierzy przekazaliśmy:
 • materiały światłoutwardzalne na leczenie żołnierzy w gabinetach stomatologicznych gdzie założono około 15 tys. plomb, za ok.55 tys.zł. (których nie refunduje NFZ);
 • urządzenia komputerowe pozwalające na zafunkcjonowanie elektronicznych kart zdrowia żołnierza w czasie ćwiczeń poligonowych "Dzik 2010" za 23,4 tys. zł;
 • wspieramy leczenie żołnierzy z misji w Iraku i Afganistanie poprzez wykup procedur których ze względu na przepisy NFZ nie mogły być refundowane, jak: ortezy, stabilizatory, podciągi, leki i niektóre zabiegi rehabilitacyjne oraz leczenie układu oddechowego w warunkach groty solnej o wartości 10 tys. zł;
 • oraz pacjentów cywilnych w Afganistanu - Pani BIBI HANIFA - 5 tys. zł.
Wspieramy również pacjentów indywidualnych zwłaszcza leczonych w ramach wdrażania nowych technik i technologii medycznych dotychczasowe nakłady to ok. 150,0 tys. zł, m.in. na:
 • wszczepienie stymulatora mózgu (operacja pierwsza w Polsce; Klinika Neurochirurgii 10 WSzK w Bydgoszczy - koszt 24,5 tys. zł.(6-07-2012 r.))
 • operacja głębokiej stymulacji mózgu (Klinika Neurochirurgii 10 WSzK w Bydgoszczy - koszt 20,0 tys. zł.(2013 rok))
 • rehabilitowanych po wypadkach komunikacyjnych i innych dotychczasowe nakłady to ok. 91,8 tys. zł.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy.
Dziękujemy również tym którzy corocznie wspierają
naszą działalność przekazując swój 1% podatku.