glowna aktualnosci 1procent darowizny statut sprawozdania druki kontakt
   Fundacja "Valetudinaria", której nazwa pochodzi od pierwszych rzymskich szpitali wojskowych, działa od 4 grudnia 2003 r. i ma siedzibę w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.
   Jej głównym celem jest wspieranie Wojskowej Służby Zdrowia, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wojen i konfliktów zbrojnych, ofiarom wypadków drogowych, a także osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.

   Pomoc udzielana przez Fundację "Valetudinaria" polega na współfinansowaniu kosztów leczenia, opieki medycznej oraz rehabilitacji ww. osób, szczególnie: żołnierzy czynnych, byłych żołnierzy, osób zrzeszonych w związkach i stowarzyszeniach kombatanckich oraz członków ich rodzin.

   Fundacja w celu realizacji swoich zadań statutowych działa w oparciu o zaplecze 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy posiadającego certyfikat NATO-wski.

   Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od 4 lutego 2005 r.