glowna aktualnosci 1procent darowizny statut sprawozdania druki kontakt

Dzięki naszej działalności statutowej wiele osób mogło być leczonych z dobrymi efektami.

W bieżącym roku kalendarzowym planujemy zebrać fundusze na następujące cele:

 1.  Zbiórka publiczna w Kępicach i Korzybiu
   

 2.  
 3.  

    4.  

  44-letni starszy podchorąży Henryk Łepecki.
  Żołnierz z 23 letnim stażem - służył w JW. 3934 w Olszewnicy Starej.
  Potrzebuje wsparcia w leczeniu po doznanym wstrząsie anafilaktycznym
  i długotrwałej rehabilitacji.

  konto do wpłat:
  FUNDACJA VALETUDINARIA
  85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5

  Nr rachunku bankowego:
  Bank Zachodni WBK S.A. O/Bydgoszcz
  84 1500 1360 1213 6005 8679 0000
  Oraz 1% podatku KRS 0000182179
  każdorazowo z dopiskiem: dla HENRYKA ŁEPECKIEGO
 5.  

  FUNDACJA VALETUDINARIA
  ul. Powstańców Warszawy 5
  85-681 Bydgoszcz
  KRS 0000182179

  Pomóżmy Lucynie w rehabilitacji po bardzo ciężkim wypadku komunikacyjnym.
  Szansą dla Lucyny jest długotrwała specjalistyczna rehabilitacja.

  Lucyna Latos jest pracownikiem
  10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

  Nr rachunku bankowego
  Bank Zachodni WBK S.A. O/Bydgoszcz
  84 1500 1360 1213 6005 8679 0000
  z dopiskiem: dla LUCYNY LATOS 6. Planujemy również pomóc 43-letniemu pacjentowi cierpiącemu z powodu ciężkiej lekoopornej depresji, który został zakwalifikowany do wszczepienia stymulatora nerwu błędnego. Koszt implantu i operacji wynosi 50.000,-zł, a procedura ta nie jest uwzględniona w katalogu usług finansowanych przez NFZ.

  Pieniądze na ten cel można wpłacać na konto:
  84 1500 1360 1213 6005 8679 0000 Bank Zachodni WBK SA O/Bydgoszcz
  z dopiskiem: stymulator nerwu błędnego